Bizim Menkul Değerler

Bizim Menkul Değerler

Sermaye piyasalarında aracılık ve danışmanlık hizmetleri veren Bizim Menkul Değerler, sahip olduğu bilgi-birikimi ve sermaye yapısı ile sektöründe ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Bizim Menkul Değerler, sermaye piyasalarında danışmanlık ve aracılık hizmetlerini vermek ve etkin varlık yönetimi amacıyla, 2003 yılından itibaren aktif olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Erciyes Anadolu Holding’in sahip olduğu güçlü sermaye yapısı ile sektörün ilklerine öncülük etmektedir. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile, sermayenin tabana yayılmasına ve etkin bir sermaye piyasasının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Bizim Menkul Değerler, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aracılık ve kurumsal finansman konularında hizmet vermektedir.

Bizim Menkul Değerler, yurt içi piyasalarda yatırımcılara hızlı, güvenli ve etkin işlem olanağı sunarak hisse senedi, vadeli işlem, sabit getirili menkul kıymet ve para piyasalarındaki gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı biçimde müşterilerine iletirken, aracılık hizmetlerini de gerçekleştirmektedir.

Şirketin Kurumsal Finansman Bölümü ise; birincil ve ikincil halka arz, şirket evlilikleri-alımları, proje finansmanı ve şirket yapılandırma hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.

Sermayenin tabana yayılmasına ve etkin bir sermaye piyasasının oluşmasına sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile katkıda bulunmayı hedefleyen Bizim Menkul Değerler, katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan endeks geliştirilmesi ve sunulmasında sektörüne liderlik etmektedir.

Finans sektöründe “Her müşteri özeldir” yaklaşımı ile hareket eden Bizim Menkul Değerler’in ana hedefi “çözüm odaklı hizmet” ve “sürdürülebilir müşteri memnuniyeti” anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları karşılayacak en iyi hizmeti üretmektir.

13 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 8 Aralık 2015/G-020 (333) tarih sayı ile geniş yetkili aracı kurum yetki belgesine sahip olan Şirketimizin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aracılık, fon yönetimi, araştırma hizmetleri, yatırım danışmanlığı ve kurumsal finansman konularında hizmet veren Bizim Menkul Değerler, Erciyes Anadolu Holding’in güçlü sermaye yapısını arkasına alarak, Türkiye’de ve bölgede sermaye piyasalarına katkı sağlayan, müşterilerine ve paydaşlarına katma değer üreten ve sürekli büyüyen şirket olma yolunda ilerlemektedir.

Sektörün ilklerine öncülük etme vizyonu çerçevesinde faaliyet gösteren Bizim Menkul Değerler, adalet, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz, katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan endeks üretilmesi, geliştirilmesi ve sunulmasında sektörüne liderlik etmektedir.

Bizim Menkul Değerler’in Katılım Bankaları’nın sponsorluğunda danışmanlığını yaptığı “Katılım 50 – Katılım 30 ve Katılım Model Portföy Endeksleri”, 2011 yılından beri Borsa İstanbul tarafından hesaplanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Her 3 aylık mali dönemde endekslerde yer alacak hisse senetlerini belirli kriterlere göre belirleyerek endeksleri güncelleyen Bizim Menkul Değerler, finansal danışmanlık hizmeti sunduğu şirketler için hazırladığı raporlarla da etkin yatırım sürecine katkıda bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu gereği; Katılım Bankaları doğrudan sermaye piyasalarında işlem yapma yetkisine sahip değildir. Bu kapsamda Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. şubeleri, Bizim Menkul Değerler’in acentesi olarak sermaye piyasalarında hizmet vermektedir. Sunduğu hizmetlerle sektöründe katma değer yaratan Şirketimizin araştırma bölümü, Günlük, Gün Ortası, Şirket Karları, GYO İskonto Tablosu, Temettü Verim Tablosu, Piyasa Takvimi, BİST Şirketleri Değerleme ve Finansal Derecelendirme Veri Bankaları, Yabancı Yatırımcıların Portföy Hareketleri ve Haftalık Bültenler’in yanı sıra Şirket ve Sektör Raporları ile üç ayda bir yayınlanan Strateji Raporları hazırlamaktadır. Bizim Menkul Değerler’in tüm müşterileri, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler hakkında bu raporlarla bilgilendirilmektedir.

Bireysel Emeklilik şirketlerine yönelik çözüm ortaklıklarına hizmet veren Bizim Menkul Değerler’in müşteri portföyünde konvansiyonel çalışmayı hedefleyen kurumsal müşteriler de bulunmaktadır. Son dönemde finans sektöründe ayrıcalıklı bir yere sahip olan mobil uygulamalar alanında Bizim Menkul Değerler, BMD Mobil Uygulaması ile söz sahibi olmuştur. Iphone, Ipad ve Android cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen BMD Mobil uygulaması müşterilere finansal veri takip etme, haber izleme ve işlem yapma fırsatını sunmaktadır. BMD Mobil uygulaması, Apple App Store ve Google Play üzerinden yüklenebilmektedir. Sözkonusu platform sayesinde takip edilmek istenilen tüm paylar ve endeksler, oluşturulan kişisel sayfaya eklenerek izlenebilmektedir. Ücretsiz bu platformla birlikte, müşteriler hızlı ve güvenli alım-satım yapılabilmekte, Borsa İstanbul, Dünya Borsa Endeksleri, Parite, Serbest Piyasa ve Merkez Bankası kurlarını izleyebilmektedir.

Şirketimiz halka arz, bedelli sermaye artırımı, birleşme ve bölünme çalışmaları, değerleme çalışmaları ve satın almalar konularında müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim Menkul Değerler, önümüzdeki dönemde işlem hacminde ilk 10 aracı kurum arasında yer almayı hedeflemektedir.

İLETİŞİME GEÇ